Contact Theone Hotel

โรงแรมเดอะวัน / Contact Theone Hotel

ที่อยู่:
118/68 ถ.ท่าทอง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

118/68 Thathong rd., T.Talad, A. Muang, Suratthani 84000
สุราษฎร์ธานี (Suratthani)
84000
ไทย (Thailand)
อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 077-212-111 / (+66) 077-285-222
แฟกซ์: 077 212123
เบอร์มือถือ: 086-952-2555, / ฝ่ายขาย 086-278-8844
http://www.theonesurat.com
ข้อมูล: We're very happy to serve you all of requirements

***หากท่านมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม
1.ระบุชื่อของท่าน ...
2.ระบุอีเมล์ของท่าน...เพื่อการติดต่อกลับ
3.ข้อสงสัยหรือสิ่งที่ท่านต้องการให้เราแจ้งกลับ
โรงแรมเดอะวันมีความยินดีอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้บริการท่านในโอกาสต่อไป ขอบคุณค่ะ
...จองห้องพัก Email: the1surat@gmail.com
E-Mail

Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish