Hall & MEETING ROOM

 ห้องประชุมหรือสัมมนาที่เราเตรียมไว้ให้เหมาะสำหรับการประชุมคณะกรรมการและฟังก์ชั่นงานต่างๆพร้อมอุปกรณ์สำหรับงานประชุมสัมมนาของท่าน 

ห้องประชุม – จัดเลี้ยง 

ขนาดความจุ (จำนวนคน)

Class Room

Theatre

U-Shape

Hollow

Cocktail

ห้องฉัตรมั่งมี 1

 8.9 x 8.6 = 76.5 sqm.

80 - 120

140

80

120

150

ห้องฉัตรมั่งมี 2 

30 - 50

60

30 - 40

50

70

ห้องอคาเดมี่ 

20 - 25

40

30

30

50

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ สำหรับการจัดสัมมนา – จัดเลี้ยง

โต๊ะลงทะเบียน, โซฟา 

โพเดียม + ดอกไม้, ป้ายข้อความโฟม 

สัญญาณ WiFi 

กระดาษ, ดินสอ, ฟริปชาร์ท, ไวท์บอร์ด 

เครื่องเล่นซีดี, ดีวีดี 

เครื่อง LCD พร้อมจอสไลด์ 

 

Logo Logo
Logo Logo
Logo Logo